Logotyp
Prenumerera på info om våra evenemang
Namn
E-postadress

Åk kollektivt till oss med SL


10-årsjubileum!

Vill du få nya kunskaper och fördjupning i aktuella miljöfrågor? Vill du lyssna och inspireras av framgångsrecept samt knyta kontakter med andra som står inför samma utmaningar som du? För tionde året i rad anordnas Tillståndet i miljön - konferensen där IVL Svenska Miljöinstitutet samlar ledande aktörer och beslutsfattare för att diskutera viktiga miljöfrågor.


I år fokuserar vi på globala utmaningar, tar upp praktikfall från textil- och livsmedelsindustrin samt diskuterar hur vi kan integrera naturens värden i ekonomin. Missa inte heller debatten mellan miljöminister Lena Ek (C) och språkröret Åsa Romson (MP). Vilka skillnader och likheter finns i deras syn på miljön i Sverige och världen 2014 och hur ser de på framtiden? Du får som deltagare dessutom chansen att ställa dina frågor till politikerna. Vi ses på Grand Hôtel!

Ta chansen att medverka och nätverka du också!

Hittills har över 100 företag anmält sig till årets upplaga av Tillståndet i miljön
Ta chansen du också, anmäl dig och ditt företag redan nu!


ABB   Albaeco  Arla   AstraZeneca   Avfall Sverige   BaLo miljökonsult   BIL Sweden   Bit of Mind   Branschföreningen Svensk Torv   Camino/Getaware ekonomisk förening   COOP Sverige   DGE Mark och Miljö   E.ON Sverige    EkoBalans Fenix    ELMA   e-man    Envive    Ernst & Young    Exportkreditnämnden (EKN)   Finansdepartementet     Fores    Forsmarks Kraftgrupp    Fresenius Kabi   Försäkringskassan   Gaia Values   Goodpoint    Göteborgs Universitet    H&M    Haninge kommun   Huddinge kommun   Håkan Nordin AB   Håll Sverige Rent   ICA    If   IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige   IVL Svenska Miljöinstitutet   JCW Hållbar Kommunikation   KIMO Baltic Sea   Kommerskollegium   Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien   Landstinget Sörmland   Linköpings universitet   LKAB   Lundsbergs skola    Martin & Servera AB     Max Hamburgerrestauranger   Miljödepartementet   Miljögiraff    Miljömålsberedningen     Miljöpartiet de gröna   Mistra EviEM   Mälarenergi   Nacka Kommun   Naturvårdsverket   Naturskyddsföreningen     NCC Construction       NCC Property Development Nordic    Nordkalk    Norrbottens Energikontor    Norrköpings kommun   Nyréns Arkitektkontor    Oatly    Peab   Polarbröd    Posten Åland    Region Gävleborg   Region Skåne   Regionförbundet Sörmland   RISE Research Institutes of Sweden    Scandinavian Biogas Fuels    SEB   Skellefteå kommun      Sollentuna kommun      SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut   SSG Standard Solutions Group    Statistiska centralbyrån, SCB   Stena       Stockholm Environmental Institute      Stockholm Vatten    Stockholms Hamnar   Stockholms Stad   Stockholms Universitet   Structor   Studiefrämjandet riksförbundet        Sundsvalls kommun   Sweco Environment   Swedbank      Sveaskog     Svenskt Näringsliv   Södra Skogsägarna ekonomisk förening   Tekniska Högskolan i Jönköping   TMF Trä- och Möbelföretagen    Trafikverket   TRB Sverige    Tyréns    Uppsala kommun   Vattenfall   Volvo Car Group   WSP Sverige    Växjö kommun   YxA Konsult    ÅF Technology

Se alla medverkande företag här!

PÅ GÅNG

ARRANGÖR

UTSTÄLLARE

Utställare Kimo Baltic

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL